Components Electrònica Analògica

Imatges dels principals components amb les que es treballarà l'electrònica analògica
Placa Proto (proto-board) AND
NOR NAND

110 Única entrada

Circuit d'electrònic de 3 entrades i una sortida on només es compleix la combinació 110

park assist (Esp2) 16-17

park assist (Esp2) 16-17

Combat SUMO Robòtic 16-17

Combat SUMO Robòtic 16-17
9 Equips participants

Park assist (Esp1) 16-17

Park assist 1 (Esp1) 16-17

Disseny 16-17

Disseny del Robot Arduino
Matèria Específica de 4t d'ESO
Robòtica (tecnologia)
Muntatge dels diferents robots seguidors de línia negra.
Estructura bàsica:
 • Separadors hexagonals M3
 • Cartró reciclat
 • Components de Meccano (cargoleria M4)
 • Roda boja (petita d'estufa)
Alimentació:
 • 4 piles AA d'1,5 V. Total 6 V
Motors:
 • Servomotors modificats per a rotació contínua
Rodes motrius:
 • Personalitzades pels alumnes
 • Plàstic ABS. 
 • Dissenyades amb Sketch up
 • Fabricades amb impressora 3D 
Sensors:
 • Optofomètrics modificats CNY70 
Electrònica:
 • Placa protoboard
 • Commutador
 • Diode 1N4001
 • Cablejat de 0,27 mm
 • Porta lògica NAND model: SN 7400 N
 • Transistors BDX