Muntatge. Estructura bàsica

Muntatge dels diferents robots seguidors de línia negra.
Estructura bàsica:
 • Separadors hexagonals M3
 • Cartró reciclat
 • Cargols allen M4
 • Femelles M4
 • Roda boja (petita d'estufa)
Alimentació:
 • 4 piles AA d'1,5 V. Total 6 V
Motors:
 • 2 Servomotors modificats per a rotació contínua
Rodes motrius:
 • Personalitzades pels alumnes
 • Plàstic ABS o PLA 
 • Dissenyades amb Sketch up
 • Fabricades amb impressora 3D 
 • Junta tòrica ("pneumàtic")
Sensors:
 • Optofomètrics modificats CNY70 
Electrònica:
 • Placa protoboard
 • Commutador
 • Diode 1N4001
 • Cablejat de 0,27 mm
 • Cables "jumper" mascle-mascle
 • Porta lògica NAND model: SN 7400 N
 • 2 Transistors BDX
 • Portapiles (4 piles AA)

Material i eines

Material i eines amb que es treballa el disseny i construcció dels robots amb Arduino

Seguidors línia negra17-18

Seguidors línia negra17-18


Disseny i construcció del Robot de portes lògiques 17-18

Disseny i construcció del Robot de portes lògiques 17-18
ESP 2.Components Electrònica Analògica

Imatges dels principals components amb les que es treballarà l'electrònica analògica
Placa Proto (proto-board) Resistències
Condensador Polsadors

110 Única entrada

Circuit d'electrònic de 3 entrades i una sortida on només es compleix la combinació 110

park assist (Esp2) 16-17

park assist (Esp2) 16-17