Disseny 16-17

Disseny del Robot Arduino
Matèria Específica de 4t d'ESO
Robòtica (tecnologia)
Muntatge dels diferents robots seguidors de línia negra.
Estructura bàsica:
 • Separadors hexagonals M3
 • Cartró reciclat
 • Components de Meccano (cargoleria M4)
 • Roda boja (petita d'estufa)
Alimentació:
 • 4 piles AA d'1,5 V. Total 6 V
Motors:
 • Servomotors modificats per a rotació contínua
Rodes motrius:
 • Personalitzades pels alumnes
 • Plàstic ABS. 
 • Dissenyades amb Sketch up
 • Fabricades amb impressora 3D 
Sensors:
 • Optofomètrics modificats CNY70 
Electrònica:
 • Placa protoboard
 • Commutador
 • Diode 1N4001
 • Cablejat de 0,27 mm
 • Porta lògica NAND model: SN 7400 N
 • Transistors BDX

Disseny i construcció del Robot de portes lògiques 16-17

Disseny i construcció del Robot de portes lògiques 16-17
ESP 1.

Linia Negra. Esp1. 16-17

Videomuntatge de l'eficàcia dels diferents robots seguidors de línia negra amb portes lògiques del grup de l'ESP1 de la matèria de tecnologia de 4t d'ESO de l'Escola Pia Balmes

Button

Encesa d'un LED (pin13) al prémer un polsador (pin2)
Exemples/Digital/Button del programa Arduino
Circuit esquemàtic de funcionament
                                    Placa Arduino                                                      Proto-board

Servo

Esquema de connexió del servomotor.
El programa de comprovació és el: control_del_servo.ino (moodle)
Aquesta disposició del cablejat és extrapolable a tots els sensors i actuadors digitals.
Cable vermell a la línia de vermells
Cable negre a la línia de negres
Cable de color al pin assignat pel programa
Alimentació

Esquema de muntatge de l'alimentació per al robot basat en Arduino